För dig med tandläkarexamen från ett land utanför EU, EES och Schweiz

För dig som har utbildning från ett annat land än ett inom EU, EES eller Schweiz finns det två sätt att få svensk legitimation. 


Antingen tar du på egen hand de steg i processen som föreskrivs av Socialstyrelsen eller så går du en kompletterande utbildning.


För dig som vill genomföra stegen på egen hand 


STEG 1 Skicka in dina papper till socialstyrelsen för gransking


Du behöver inte kunna svenska för att få din utbildning granskad.

Du skickar intyg om dina språkkunskaper senast när du ansöker om legitimation eller vid steg2,3.

För att visa dina språkkunskaper måste du ha ett godkänt betyg eller intyg i något av följande:


STEG 2  Gör kunskapsprov 


När du har fått din utbildning granskad är nästa steg att göra ett kunskapsprov.

Provet är på svenska och du behöver därför kunna språket för att klara provet.

Karolinska institutet i Stockholm ordnar provet och det innehåller en teoretisk del och en praktisk del. 

Du måste bli godkänd på den teoretiska delen innan du kan göra den praktiska delen. 

Dokumenten som finns i mappen nedan är bra att läsa inför den teoretiska delen.

Material till den teoretiska delen 

För dig som vill ha verktyg för att klara av den praktiska delen av provet anmäl dig till kursen TLU eller kontakta oss via mejl  info@isrora.com 

STEG 3  Gå kurs i svenska författningar

Kursen är webabserad och du anmäller dig till umeåuniversitet 

STEG 4 Gör praktisk tjänstgöring

Du måste själv hitta en arbetsplats där du kan göra din praktiska tjänstgöring, din arbetsgivare då ansöker om särskilt förordnande.

När du har slutfört din praktiska tjänstgöring ska din chef och handledare fylla i ett intyg om praktisk tjänstgöring med ansökan om legitimation.

För dig som väljer den kompliterande utbildningen 

De kompletterande utbildningarna finns vid Karolinska Institutet i Stockholm, på Göteborgs Universitet i Göteborg och på Malmö universitet. Målet är att du efter slutförd utbildning ska ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen och arbeta som tandläkare i Sverige. Den kompletterande utbildningen är på heltid under 1 år. Under utbildningen varvas teoretiska studier med klinisk praktik/verksamhetsförlagd utbildning.

Här kan du läsa mer om utbildningen i Stockholm 

Här kan du läsa mer om utbildningen i Göteborg 

Här kan du läsa mer om utbildningen i Malmö 

För mer information läs på socialstyrelsens hemsida