Förberedelsekurs inför praktiska provet (OSCE) för tandläkare utanför EU, EES

2 Juni 2024   Pris 6000 kr ex.moms

KURSENS INNEHÅLL 

Säkra Din Plats Nu – Kontakta Oss!

För mer information och för att säkra din plats, mejla oss på info@isrora.com. Ta steget mot din framgångsrika karriär som tandläkare i Sverige.

Vi ser fram emot att vara din partner på den spännande resan mot din professionella framtid!

VID FRÅGOR TVEKA INTE ATT HÖRA AV ER VIA MEJL  

  info@isrora.com 

Det praktiska delprovet på Karolinksa institutet genomförs i två delar; OSCE och prekliniska prov på fantompatient. 

Om du behöver stöd för att klara av prekliniska provet på fantom patient klicka på länken nedan.