Förberedelsekurs inför praktiska provet (OSCE) för tandläkare utanför EU, EES

4 JUNI 2022 Avklarad 

8 Januari  2023 Avklarad 

6 Juni 2023 Avklarad

Nytt datum kommer i Januari  2024

Pris 6000 kr ex.moms

 OSCE  (Objective structured clinical examination)

OSCE är ett mångsidigt utvärderingsverktyg som kan användas för att bedöma vårdpersonal i en klinisk miljö. 

Den bedömer kompetens, baserat på objektiv testning genom direkt observation. 

Till skillnad från det traditionella kliniska provet kan OSCE utvärdera områden som är kritiska för sjukvårdspersonals prestation, såsom kommunikationsförmåga och förmåga att hantera oförutsägbara patientbeteende.


Det praktiska delprovet på Karolinksa institutet genomförs i två delar; OSCE och prekliniska prov på fantompatient.

Om du behöver stöd för att klara av prekliniska provet på fantom patient klicka på länken nedan.


KURSENS INNEHÅLL 

ANMÄL DIG