ثبت نام
با ارسال اطلاعات زیر به آدرس ای میل info@isrora.com  ثبت نام کنید:

نام دوره و تاریخ

نام و نام خانوادگی

آدرس خیابان، کدپستی، شهر

شماره تلفن

به زودی پرداخت قسطی با کلارنا را ارايه خواهیم داد
سیاست حریم شخصیهنگامی که سفارش خود را نزد ما ثبت می کنید، اطلاعات شخصی خود را ارائه می دهید. با انجام ثبت نام و سفارش خود موافقت می کنید که ما اطلاعات شما را در کسب و کار خود ذخیره کرده و از آن برای انجام قرارداد با شما استفاده کنیم

طبق جی دی پی آر شما حق دارید که به اطلاعاتی که ما در مورد شما ثبت کرده ایم دسترسی داشته باشید

اگر اطلاعات غلط، ناقص و یا غیر مرتبط باشند شما می توانید درخواست حذف آن را دهیدهنگامی که سفارش خود را نزد ما ثبت می کنید، گواهی می دهید که یک متخصص مراقبت های بهداشتی دارای مجوز هستید

در این صورت با ما تماس بگیریدinfo@isrora.com
شرایط رزرو

هنگام رزرو، حتما آدرس صورتحساب را ذکر کنید، شماره مرجع و شماره سازمان را در مواردی که کارفرمای شما باید

برای فاکتور خود بایستید فراموش نکنید.

   در قبال سفر و اقامت مسولیتی ندارد.IDA 

در صورت انصراف برای هر نفر 500 کرون هزینه اداری دریافت می شود.

تایید ثبت نام به ای میل شما ارسال می گردد.

حق انصراف تا ۸ هفته قبل آغاز دوره محفوظ می باشد، بعد از آن تنها در صورت ارایه ی گواهی پزشکی ممکن میباشد.

برای لغو ثبت نام با این آدرس تمای بگیرید:

info@isrora.comدر صورت باز ماندن از شرکت کل مبلغ اخذ می گردد

در صورت تعداد کم رزرو ممکن است دوره لغو شود. ما همچنین این حق را برای خود محفوظ می داریم که در صورت لزوم محل دوره را تغییر دهیم.

اگر مدرس به دلیل یک اتفاق غیرقابل پیش‌بینی نتواند یک دوره برنامه‌ریزی‌شده را تکمیل کند، این حق محفوظ می‌ باشد که مدرس دیگری را درج شود یا دوره کنسل شود.

مسئولیت IDA محدود به بازپرداخت هزینه دوره پرداخت شده است.