دوره مقدماتی آزمون عملی (OSCE) برای دندانپزشکان خارج از اتحادیه اروپا،

 EEA

دوره مقدماتی آزمون عملی (OSCE) برای دندانپزشکان خارج از اتحادیه اروپا، 

EEA ژوئنآخرین مهلت درخواست 30 می

 

OSCE (معاینه بالینی ساختار یافته عینی)

یک ابزار ارزیابی همه کاره است که می تواند برای ارزیابی متخصصان مراقبت های بهداشتی در یک محیط بالینی استفاده شود

شایستگی را بر اساس آزمون عینی از طریق مشاهده مستقیم ارزیابی می کند

برخلاف کارآزمایی بالینی سنتی، می‌تواند حوزه‌هایی را که برای عملکرد متخصصان مراقبت‌های بهداشتی حیاتی هستند، مانند 

مهارت‌های ارتباطی و توانایی مدیریت رفتار غیرقابل پیش‌بینی بیمار، ارزیابی کند


در صورتی که شما به حمایت نیاز دارید که آزمون پیش بالینی بر روی بیمار فانتوم را با قبولی پشت سر بگذارید لینک زیر را کلیک کنید
محتوای دوره

شروع دوره از ساعت 10 صبح

10-12 بررسی نظری هر ایستگاه

ناهار 30 دقیقه

آموزش عملی تمام ایستگاه ها با مربیگری و بازخورد

پایان دوره ساعت 16:00

هزینه دوره 4000 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

مکان: استکهلم، ساندبیبرگ