سیاست حفظ حریم خصوصی 

GDPR

Personuppgiftspolicy för Isrora consulting AB

Upprättad: 2022-03-31

این خط مشی داده های شخصی توسط Isrora Consulting AB ایجاد شده است

با شماره سازمان

 559366-8253


ما با این خط مشی داده های شخصی نشان می دهیم که به حریم خصوصی شما احترام می گذاریم. در این خط‌مشی، می‌توانید در نحوه جمع‌آوری و پردازش اطلاعات شخصی شما مشارکت کنید. همچنین می توانید دریابید که چه حقوقی نسبت به شرکت ما دارید و چگونه می توانید از این حقوق استفاده کنید


:قانون حفاظت از داده ها


Isrora Consulting AB تابع مقررات حفظ حریم شخصی سوید می باشد که در شاملGDPR هم می باشد.


:مدیر داده های شخصی

Isrora Conuslting AB مسئول اطلاعات شخصی شماست.


کدام داده های شخصی پردازش می شود؟

اطلاعات شخصی و تماس

:ما اطلاعات شخصی زیر را در مورد شما به عنوان مشتری جمع آوری و پردازش می کنیم

نام (نام و نام خانوادگی شما)

شماره تلفن

پست الکترونیک

.اطلاعات مربوط به پرداخت و غیره زمانی که با ما آموزش رزرو می کنید یا اطلاعاتی می خواهید

.ما ایمیل های شما را که برای ما ارسال می کنید ذخیره می کنیم


برای چه مدت داده های من را ذخیره می کنید؟

ما اطلاعات شما را به مدت 10 سال در ثبت مشتری خود ذخیره می کنیم که از پایان رابطه با مشتری محاسبه می شود. اما در صورت تمایل می توانیم اطلاعات شما را زودتر حذف کنیم


چرا باید از این اطلاعات استفاده کنید؟

ما از اطلاعات شخصی و تماس شما برای مدیریت ارتباط با شما به عنوان مشتری استفاده می کنیم. از جمله اینکه در صورت نیاز به پیگیری و یا سوالی در مورد تاریخ برگزاری دوره با شما تماس بگیریم. علاوه بر این، ما به شماره تلفن شما برای ارسال پیامک در مورد تأیید رزرو و یادآوری رزرو نیاز داریم


عکس هایی از شما برای اهداف بازاریابی

همچنین ممکن است بخواهیم یک توافقنامه ویژه در مورد حق استفاده از تصاویر شما که در بازاریابی خودمان استفاده می شود، ایجاد کنیم. این توافق ممکن است به این معنا باشد که شما حق لغو رضایت خود را برای استفاده از تصاویر از دست می دهید. اما اگر چنین بود، در توافق نامه قید می شود.