Integritets policy 

GDPR

Personuppgiftspolicy för Isrora consulting AB

Upprättad: 2022-03-31

Denna personuppgiftspolicy är upprättad av Isrora Consulting AB med organisations-nummer 559366-8253. 

Din personliga integritet

Vi visar med denna personuppgiftspolicy att vi respekterar din personliga integritet. I policyn kan du ta del av hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Du kan också ta del av vilka rättigheter som du har gentemot vårt företag samt hur du kan använda dessa rättigheter.

Dataskyddslagstiftningen

Isrora Consulting AB följer den svenska dataskyddslagstiftningen där dataskyddsförordningen (GDPR) ingår.

Personuppgiftsansvarig

Isrora Conuslting AB är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?

Person- och kontaktinformation

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund:

Under hur lång tid sparar ni mina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter i vårt kundregister i 10 år, räknat från att kundförhållandet är avslutat. Om du önskar kan vi dock radera dina uppgifter tidigare. 

Varför behöver ni använda denna information?

Vi använder din person- och kontaktinformation för att hantera relationen med dig som kund. Bland annat behöver vi komma i kontakt med dig när det gäller kursdatum, om det behövs uppföljningar eller om vi har frågor till dig. Vidare behöver vi ditt telefonnummer för att skicka ut SMS avseende bekräftelser av bokningar och påminnelser om bokningar.

Bilder på dig i marknadsföringssyfte

Vi kan också be om att få upprätta ett särskilt avtal om att få rätt att använda bilder på dig som används i vår egen marknadsföring. Avtalet kan innebära att du mister rätten att återkalla ditt samtycke för att använda bilderna. Om så skulle vara fallet, kommer det dock att framgå av avtalet.