Smart kurs i Protetik

För leg. allmäntandläkare 

12-13 Oktober

Sista anmälningsdag: 25 September

Endast 3 platser kvar 

Förberedelsekurs inför praktiska provet (Preklinik) för tandläkare utanför EU, EES

13-14 November 2023

20-21 November 2023

Sista anmälningsdag: 11 Oktober

Förberedelsekurs inför praktiska provet (OSCE) för tandläkare utanför EU, EES

Januari 2024