Förberedelsekurs inför praktiska provet (Preklinik) för tandläkare utanför EU, EES

9-10 Maj 2023

15-16 Maj 2023

För mer information

Förberedelsekurs inför praktiska provet (OSCE) för tandläkare utanför EU, EES

JUNI  2023

För mer information