Isrora Dental & Academy 


Sveriges första academy som erbjuder:


FörberedelseKurser inför kunskapsprovet för tandläkare med examen utanför EU,EES. 


IDA finns I Stockholm och erbjuder Kurser för sjukvårdspersonal både inom Tandvård och Estetiska injektionsbehandlingar. Välkommen till oss på IDA!


Isrora Dental & Academy

      

För dig som är patient


Förberedelse kurser för Tandläkare inför kunskapsprovet

Förberedelse kurser för Tandläkare inför kunskapsprovet

Smart kurs i Protetik 

För Allmäntandläkare 

12-13 Oktober