Har du genomgått din tandläkarutbildning i ett land utanför EU och EES ?

Har du fått beslut från Socialstyrelsen att du är behörig att genomföra kunskapsprovet ?

Behöver du hjälp och stöd för att komma igång med pluggandet!?

"Navigera smidigt mot din tandläkarlegitimation i Sverige - få din kostnadsfria guide idag!"

Mejla Guide till info@isrora.com  så får du din kostnadsfria guide idag!

Investera i din framtid!

Att skriva provet utan föreberdelse kurser är som att försöka skaffa körkort utan att ha övningskört eller lärt sig teorin. 

Du och din framtid förtjänar det bästa. Plugga på bästa sätt med våra kurser och nå din Svenska legitimation snabbare! 

Förberedelsekurs inför Teoretiska provet för tandläkare utanför EU, EES

Förberedelsekurs inför Teoretiska provet för tandläkare utanför EU, EES

Kommande 

Förberedelsekurs inför praktiska provet (OSCE)

Förberedelsekurs inför praktiska provet (OSCE) för tandläkare utanför EU, EES

4 JUNI 2022 Avklarad

8 Januari 2023  Avklarad 

6 Juni 2023    Avklarad 

7 Janurai 2024 Avklarad

Nytt Datum 

2 Juni 

Förberedelsekurs inför praktiska provet (Preklinik)

Förberedelsekurs inför praktiska provet (Preklinik) för tandläkare utanför EU, EES

17 - 18 Maj 2022 Avklarad

29-30 November 2022 Avklarad

9-10 Maj 2023 Avklarad

15-16 Maj 2023 Avklarad

Nytt Datum 

6-7 MAJ 2024 

7-8 Oktober 2024 

9-10 December 2024 


Förberedelsekurs inför praktiska provet (Preklinik)

Förberedelsekurs inför praktiska provet (Preklinik) för tandläkare utanför EU, EES

   VIP paket 

Fram till provet!

Karolinska Institutet ansvarar för att genomföra kunskapsprov för tandläkare som utbildats utanför EU och EES. 

Kunskapsproven genomförs på uppdrag av Socialstyrelsen.

Vad är syftet med kunskapsprovet och vem behöver genomgå detta prov?

Syftet med Kunskapsprovet  är att säkerställa att den prövande har teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som svarar mot kraven för svensk legitimation.

Med den prövande menas tandläkare med examen utanför EU,EES och vill arbeta som tandläkare i Sverige. 

Proven liknar till stor del de prov som används på tandläkarprogrammen i Sverige.

Kunskapsprovet ges på svenska och Nivån för godkänt är satt för att motsvara de krav som ställs på legitimerade tandläkare.

Kunskapsprovet är uppdelat i två delar, en teoretisk och en praktisk examination som hålls vid olika tillfällen. 


Hela kunskapsprovet behöver slutföras inom 5 år från det datum man har deltagit i första provet.


Efter godkänt kunskapsprov rapporterar Karolinska Institutet slutresultatet till Socialstyrelsen som därefter fattar beslut om nästa steg.

Om provdeltagaren blivit underkänd fem gånger på det teoretiska provet, tre gånger på det praktiska provet eller inte har genomfört godkänt teoretiskt och praktiskt delprov inom 5 år, rapporteras detta till Socialstyrelsen. 

Då kan deltagaren inte göra fler kunskapsprov, utan får ta ställning till andra vägar till svensk tandläkarlegitimation.