دوره مقدماتی TLU، دندانپزشکان خارج از اتحادیه اروپا، EEA

Preklinik 

دوره مقدماتی TLU، دندانپزشکان خارج از اتحادیه اروپا، EEA


 9-10 May

15-16 May 


این دوره برای شما که دارای مدرک دندانپزشکی از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، منطقه اقتصادی اروپا و سوئیس هستید و بخش تئوری آزمون دانش را تکمیل کرده اید و می خواهید بخش عملی را به پایان برسانید طراحی شده است

این دوره به مدت 2 روز برگزار می شود که شما در آن 14 ساعت کامل را در اختیار دارید که 

مهارت های آمادگی خود را با هدایت یک استاد راهنمای سابق کارولینسکا تمرین کنید


محتوای دوره

روز 1

گردهم آیی با صبحانه / قهوه

مروری بر مواد و دستورالعمل‌ ها در مورد بهترین نحوه استفاده از آنها

نمونه آماده سازی بر روی بیمار فانتوم

بررسی نظری آماده سازی پروتتیک

آموزش آماده سازی پروتتیک بر روی بیمار فانتوم

ناهار

بررسی نظری آماده سازی کاریس

آموزش روی بیمار فانتوم


شام دورهروز 2

بررسی نظری آماده سازی اندودونتیک

آموزش روی بیمار فانتوم

ناهار

آموزش اختیاری در 3 مرحله آماده سازی، پر کردن، اندودنتیاین دوره در اتاق های آموزشی آیوکلار برگزار می شو


:آدرس

GUSTAV III: S BULEVARD 50


هتلی که ما توصیه می کنیم این است

WWW.THEWINNERYHOTEL.SE

۳۰۰ متر فاصله با محل دوره

!توجه داشته باشید
 

                 در صورت وجود هرگونه آلرژی غذایی در اطلاعیه ذکر کنی

در صورت آمدن به وعده شامی که در دوره گنجانده شده است، در زمان مناسب اعلام کنید

شام دوره یک فرصت خوب برای همه برای ایجاد ارتباط استدر صورت داشتن سؤالات از پرسش از طریق ایمیل تردید نکنید


  info@isrora.com 


برای کسانی از شما که تحصیلات خود را از کشوری غیر از کشوری در اتحادیه اروپا، منطقه اقتصادی اقتصادی اروپا یا سوئیس دارند، دو راه برای دریافت مدرک سوئدی وجود دارد

یا مراحلی را که توسط هیئت ملی بهداشت و رفاه تجویز شده است به تنهایی انجام دهید یا آموزش تکمیلی را انجام دهید